Thứ Hai, 8 Tháng Ba 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 52 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 52 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 26/12/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(21/12/2020)

Sáng

Họp BGĐ và Lãnh đạo VP

Họp BGĐ và Lãnh đạo VP

Họp BGĐ và Lãnh đạo VP

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(22/12/2020)

Sáng

Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ

tại VAAS

Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ

tại VAAS

Dự Lễ trao bằng Tiến sĩ

tại VAAS

Chiều

Hội đồng nghiệm thu Dự án Japonica NTM tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(23/12/2020)

Sáng

Hội đồng NCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Làm việc tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Hội đồng NCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Làm việc tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(24/12/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ Ngoại giao

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ Ngoại giao

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(25/12/2020)

Sáng

Dự Lễ kỷ niệm Đại học

Quốc gia Hà Nội

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Dự Lễ kỷ niệm Đại học

Quốc gia Hà Nội

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 7

(26/12/2020)

Sáng

Kết nạp Đảng viên mới và Tổng kết Chi bộ tại Trung tâm

Kết nạp Đảng viên mới và Tổng kết Chi bộ tại Trung tâm

Kết nạp Đảng viên mới và Tổng kết Chi bộ tại Trung tâm

Chiều

 

 

 

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …