Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Nghiệm thu Đề tài cây trồng thảo dược tại Hưng Yên

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược (lúa cẩm, đậu tương và lạc đen) theo chuỗi giá trị có hiệu quả cao tại tỉnh Hưng Yên”.

Đề tài được thực hiện trong 36 tháng, bắt đầu từ tháng 02 năm 2021, do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì với mục tiêu: tuyển chọn một số giống cây trồng thảo dược (lúa cẩm, đậu tương đen và lạc đen) có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện canh tác của tỉnh Hưng Yên, hoàn thiện và xây dựng được quy trình canh tác cho giống cây trồng thảo dược: lúa cẩm, đậu tương và lạc đen được tuyển chọn và xây dựng mô hình canh tác một số giống cây trồng thảo dược (giống lúa, đậu tương, lạc) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tham gia hội đồng nghiệm thu, có ông Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở KHCN tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng; cùng 8 Uỷ viên và các Đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành chuyên môn và truyền thông của tỉnh; về phía Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông có ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm và các cán bộ thực hiện tham dự.

Kết quả buổi làm việc: Hội đồng đã đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ và vượt kế hoạch  theo thuyết minh và hợp đồng đặt ra. Đề tài đã chọn được 2 giống lúa là Thảo cẩm 9 và ĐH9 và 1 giống lạc đen CNC1, hai giống đậu tương đen S20 và DT2008ĐB cho năng suất cao, có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh Hưng Yên.

Hội đồng nghiệm thu đã họp và thống nhất đánh giá đề tài mức Đạt.

Check Also

Hà Nội: Kiểm tra đánh giá mô hình sản xuất giống ngô lai VS201

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà …