Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 2010, tại thời điểm được thành lập Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (CETDAE) chính thức trở thành thành viên thứ 17 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).

Hiện nay, CETDAE là một trong 19 đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, và là đơn vị đầu mối chuyển giao khoa học công nghệ của Viện VAAS.

Sau gần 5 năm hoạt động, nhờ sự nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và các cán bộ mà trung tâm đã đặt được những thành tựu nhất định trong việc nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào trong sản xuất, thí nghiệm và khảo nghiệm các sản phẩm mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông còn liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng cường hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông nghiệp.

Một số dự án khuyến nông tiêu biểu của trung tâm trong từng giao đoạn.

Năm 2011-2013:

Năm 2013 – 2015: