Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Thư mời tham dự Hội thảo Đào tạo tạo, bồi dưỡng nhân lực, đề án 2395

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam gửi Thư mời tham dự “Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước – Đề án 2395”.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

Check Also

Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, một mũi tên trúng hai đích

Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn vừa góp phần phát triển kinh tế …