Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Mô hình sản xuất thương phẩm ngô sinh khối tại Nghệ An

Vụ Xuân năm 2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Công ty thực phẩm sữa TH trueMilk triển khai mô hình sản xuất ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị tại xã Cẩm Sơn – Anh Sơn – Nghệ An trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng mô hình sản xuất thương phẩm ngô nếp, ngô ngọt và ngô sinh khối gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm tại một số tỉnh phía Bắc”.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tổ chức sản xuất ngô sinh khối theo chuỗi giá trị, tăng giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, góp phần phục vụ tái cơ cấu ngành trồng trọt tại các địa phương, vụ Xuân 2020, Trung tâm đã tổ chức xây dựng mô hình với quy mô 40 ha theo chuỗi liên kết với sự tham gia của 4 nhà, áp dụng cơ giới hoá trong làm đất, thu hoạch, sử dụng một giống trên cánh đồng và liên kết tiêu thụ toàn bộ sản phẩm của mô hình với Công ty thực phẩm sữa TH trueMilk.

Thăm quan mô hình khuyến nông ngô tại xã Cẩm Sơn

Theo ông Lang Văn Thám, trưởng thôn Cẩm Hòa: Mô hình sản xuất ngô sinh khối sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào theo hợp đồng đã ký kết với công ty thực phẩm sữa TH trueMilk. Mỗi ha ngô có thể thu hoạch được 55 – 60 tấn ngô sinh khối trồng với thời gian 80 ngày, bán được 50 – 55 triệu đồng. So với trồng Ngô lấy hạt trước đây, không chỉ giảm công và chi phí thu hoạch, rút ngắn thời gian chăm sóc hơn một tháng, mà tiền thu về lại cao hơn khoảng 15 -20 triệu đồng.

Người dân thu hoạch ngô và cung cấp cho đơn vị thu mua

 Hà Thảo Nguyên

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …