Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 22/5/2020, Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông đã tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tại Hà Nội.

Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông có tổng số 30 đảng viên chính thức và 7 đảng viên dự bị.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thuận, Uỷ viên Ban thường vụ đảng uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao những kết quả quan trọng của Trung tâm đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phạm Văn Thuận phát biểu chỉ đạo tại Đại hôi

Báo cáo tại Đại hội của Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII, các Nghị quyết Trung ương khóa XII được ban hành kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói chung và chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông nói riêng trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã tổ chức bỏ phiếu và bầu ra được Ban Chấp hành nhiệm ký 2020-2025 với 7 đồng chí.

Ban Chấp hành Chi bộ Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể các đại biểu, đảng viên dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phạm Văn Dân-Bí Thư Chi bộ đề nghị Chi bộ cần nhận thức đầy đủ và luôn có ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của Trung tâm đối với ngành Nông nghiệp nói chung và Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói riêng. Phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời không ngừng phấn đấu vươn lên, năng động, sáng tạo, hạn chế tối đa khuyết điểm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực hiện tốt các chương trình phát triển trồng trọt bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Qua đó, góp phần xây dựng nền Nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Văn Dân cũng đề nghị cần tiếp tục xây dựng Chi bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Kiên trì thực hiện tốt hơn, hiệu quả cao hơn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhóm biên tập CETDAE

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …