Thứ Ba, 5 Tháng Ba 2024

Kết luận thứ trưởng Hoàng Trung tại Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 các tỉnh phía Bắc

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuyển các đơn vị văn bản 6955/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung tại Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 các tỉnh phía Bắc. Chi tiết xem file đính kèm tại đây.

Check Also

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông xin gửi thông báo của Ban …