Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Khảo nghiệm một số giống ngô thực phẩm mới, triển vọng của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Vụ Xuân năm 2020, tại khu trình diễn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã xây dựng mô hình: “Trình diễn, giới thiệu một số giống ngô thực phẩm mới, triển vọng” gồm 04 giống ngô thực phẩm mới ĐL668, VN556, VN559, TBM18.

Qua theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển, kết quả bước đầu cho thấy: cả 04 giống khảo nghiệm (03 giống ngô nếp: VN556, VN559, TBM18; 01 giống ngô đường: ĐL668) đều có nhiều ưu điểm vượt trội: Cây sinh trưởng phát triển tốt, chống chịu khá với các loại sâu bệnh hại; cao trung bình từ 190 – 220 cm; vị trí đóng bắp thấp; bộ lá gọn, to và dày, xanh đậm bền cho tới khi thu hoạch; cứng cây, thân to mập; bộ rễ chân kiềng chắc, chống đổ ngã tốt. Đặc biệt, cả 04 giống ngô này đều cho bắp to, đồng đều, hạt đóng múp đầu, hầu như không có đuôi ngựa; có tiềm năng cho năng suất cao.

Ngày 18/5/2020, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Lê Quốc Doanh đã thăm và đánh giá mô hình trình diễn các giống ngô thực phẩm mới, triển vọng của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao về tiềm năng năng suất của các giống ngô thử nghiệm, làm tiền đề để sớm công nhận các giống ngô thực phẩm trên, từ đó mở rộng trong sản xuất.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế, sau khi trừ chi phí thì 1,0 ha 3 giống ngô nếp thu được lợi nhuận trên 30 triệu đồng, tương đương hơn 1,0 triệu đồng/sào Bắc bộ; giống ngô đường ĐL668 thu được lợi nhuận 40 triệu đồng, tương đương hơn 1,4 triệu đồng/ha. So với việc canh tác lạc thì việc trồng ngô thực phẩm thu lợi nhuận cao hơn từ 400 – 500 nghìn đồng/sào. 

Nguyễn Văn Bằng

Check Also

Nghiệm thu Đề tài cây trồng thảo dược tại Hưng Yên

Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên …