Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Tin tức

Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện đề tài phục tráng phát triển các giống lúa nếp đặc sản tại Lai Châu vụ mùa năm 2023

Bắt đầu từ năm 2022 tại tỉnh Lai Châu, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông triển khai thực hiện phục tráng 02 giống lúa nếp đặc sản thuộc nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Phục tráng và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hai giống lúa Khẩu Lương …

Xem thêm »

Tuyên Quang: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lạc CNC1

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc đen) tai tỉnh Tuyên Quang”, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (Trung tâm) đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang …

Xem thêm »

Hội thảo toàn quốc về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật

Trong 02 ngày 21-22/9/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo toàn quốc về “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật” hình thức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở chính Viện Khoa học Nông nghiệp …

Xem thêm »

Tuyển chọn dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến mỏ Tĩnh Túc” huyện Nguyên Bình

Thực hiện Quyết định số 710/Qdd-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 14/6/2023 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2023 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ), sáng ngày 21/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng tổ …

Xem thêm »

Bắc Kạn: Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng và chế biến ngô sinh khối

Trong khuôn khổ Dự án: “Ứng dụng khoa học công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn”, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (Trung tâm) đã phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bắc …

Xem thêm »