Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Nhiệm vụ trọng tâm

TT Tên nhiệm vụ KHCN Cá nhân chủ trì Thời gian thực hiện
A Nhiệm vụ cấp Nhà nước
I Các chương trình KC, Nông thôn miền núi, nông thôn mới
II Bảo tồn lưu giữ nguồn gen
III Đề tài/dự án độc lập cấp Nhà nước
1 Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao vùng đồng bằng sông Hồng (nông thôn mới) TS. Lê Quốc Thanh 2013 – 2015
IV Hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư
B Nhiệm vụ cấp Bộ
I Đề tài/dự án thuộc chương trình CNSN nông nghiệp
II Bảo tồn khai thác nguồn gen
III Đề tài nghiên cứu
1 Nghiên cứu phát triển giống lúa Japonica cho vùng cao miền núi phía Bắc. TS. Lê Quốc Thanh 2012 – 2015
2 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa nếp cho các tỉnh phía Bắc ThS. Nguyễn Xuân Dũng 2013 – 2017
IV Dự án sản xuất thử nghiệm
V Nhiệm vụ sở hữu trí tuệ
VI Xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn
VII Vốn đối ứng các dự án ADB
VII Tăng cường trang thiết bị
IX Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
X Nhiệm vụ khuyến nông
1 Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp PGS.TS. Trịnh Khắc Quang 2014-2016
2 Xây dựng mô hình thâm canh tổng hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả trong
sản xuất lúa ở các tỉnh miền núi phía Bắc
TS. Lê Quốc Thanh 2014-2016
3 Xây dựng mô hình phát triển sản xuất đậu xanh ở một số vùng trồng chính ThS. Hoàng Tuyển Phương 2013-2015
  Chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến cho Cộng òa dân chủ nhân dân Lào ThS. Nguyễn Xuân Dũng 10/2013-10/2014
XI Dự án giống
  Nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, bảo quản giống cây trồng theo hướng
công nghiệp hóa
2012-2016
C Nhiệm vụ bảo vệ môi trường
D Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH
E Chương trình Quốc gia về an toàn lao động – vệ sinh lao động
F Đề tài/dự án hợp tác với địa phương
1 “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa chất lượng cao cho vùng lúa thâm
canh năng suất, chất lượng hiệu quả cao của tỉnh Thanh Hóa
TS. Lê Quốc Thanh 2012-2014
2 Nghiên cứu xây dựng quy trình xen canh, luân canh bắt buộc một số loại cây
trồng với mía tại Thanh Hóa.
PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng 2012-2015
3 Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất lúa Indica hạt dài, Japonica
chất lượng tại Hà Nội.
ThS. Nguyễn Doãn Hùng 2012-2014
4 Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống lúa thơm có chất lượng,
giá trị kinh tế cao cho tỉnh Nam Định
ThS. Nguyễn Việt Hà 2013-2014
5 Xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Japonica (ĐS1) chất lượng cao tại Thái Nguyên ThS. Đàm Quang Minh 2014
G Đề tài/dự án từ các Bộ khác
H Đề tài/Dự án hợp tác quốc tế
1 Quản lý bền vững hệ thống sản xuất cây trồng cơ bản nhằm nâng cao năng
suất nông nghiệp cho vùng canh tác bằng nước trời ở Châu Á (phối hợp ICRISAT)
VAAS (CETDAE, MRI, NOMAFSI, FCRI, NIPP), IFAD, Sở NN Hà Tĩnh, Cao Bằng, IRRI, Hệ thống sx giống quốc gia, Chương trình xóa đói giảm nghèo 7/2012 – 6/2016
2 Giải pháp khoa học công nghệ với phát triển sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam: Đào tạo và nâng cao năng lực cho khuyến nông viên Việt Nam (Phối hợp KOPIA). Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA), Trung tâm Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại VN, VAAS (CETDAE) 2012-2015
  Biến đổi khí hậu và những tác động đến sản xuất lúa tại Việt Nam:
Thử nghiệm các giải pháp tiềm năng về thích ứng và giảm thiểu (Phối hợp với Nauy)
Bioforsk, Đại sứ quán Hoàng gia Nauy, VAAS (CETDAE), CLRRI, IAE, NIPP, Trung tâm KHCN và HTQT, Sở NN Sóc Trăng, Trà Vinh, Nam Định 2012-2015