Thứ Bảy, 16 Tháng Một 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 1 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 1 (từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(04/01/2021)

Sáng

Họp Giao ban Trung tâm

Họp Giao ban Trung tâm

Họp Giao ban Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(05/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Nghệ An

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Nghệ An

Thứ 4

(06/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Nội

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(07/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

Thứ 6

(08/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …