Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Tuyển chọn dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến mỏ Tĩnh Túc” huyện Nguyên Bình

Thực hiện Quyết định số 710/Qdd-UBND tỉnh Cao Bằng ngày 14/6/2023 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2023 (lĩnh vực sở hữu trí tuệ), sáng ngày 21/8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Cao Bằng tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Miến mỏ Tĩnh Túc” cho sản phẩm miến dong của Thị trấn Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp

Với mục tiêu nhằm xác lập, khẳng định quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, phát huy danh tiếng, nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương theo hướng bền vững.

Trong thời gian 24 tháng, các đơn vị sẽ tiến hành nghiên cứu thực hiện với những mục tiêu: xây dựng các điều kiện, phương tiện phục vụ quản lý và khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận phù hợp với tính chất sản phẩm, điều kiện thực tế địa phương; xây dựng được hệ thống nhận diện, các phương tiện quảng bá; xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, gắn sản phẩm OCOP của địa phương; tăng cường năng lực quản lý cho chủ sở hữu, năng lực khai thác, sử dụng và phát triển nhãn hiệu tập thể cho các chủ thể sản xuất …

Qua đối chiếu giữa 02 hồ sơ Hội đồng tiến hành bỏ phiếu chấm điểm, tính toán, phương án chi tiết các nội dung, kết quả: đơn vị Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện khoa học và nông nghiệp Việt Nam, đạt 83 điểm; Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển nguồn nhân lực đạt 78 điểm.

Hội đồng nhất trí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng giao cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện khoa học và nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, ông Trần Quang Tùng – làm chủ nhiệm dự án. Yêu cầu cơ quan chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ bổ sung hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét phê duyệt./.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …