Thứ Hai, 2 Tháng Mười 2023

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 22 (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(25/5/2020)

Sáng

Dự Hội nghị của Bộ NN và PTNT tại Nghệ An

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Dự Hội nghị của Bộ NN và PTNT tại Nghệ An

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(26/5/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Họp tổ tư vấn thầu

Chiều

Làm việc với Cty  dược Love Farm

Làm việc tại Trung tâm

Họp Văn phòng Trung tâm (Dự kiến)

Thứ 4

(27/5/2020)

Sáng

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Làm việc tại Trung tâm

Nghiệm thu DAKN tại Bộ

NN và PTNT

Chiều

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Làm việc tại Trung tâm

Nghiệm thu DAKN tại Bộ

NN và PTNT

Thứ 5

(28/5/2020)

Sáng

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Công tác địa phương

Dự Hội nghị tâp huấn Dự án (dự kiến)

Chiều

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Công tác địa phương

Họp BCH Chi ủy (Dự kiến)

Thứ 6

(29/5/2020)

Sáng

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Công tác địa phương

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Kiểm tra DAG, SPQG tại các địa phương (dự kiến)

Công tác địa phương

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông xin gửi thông báo của Ban …