Thứ Hai, 8 Tháng Ba 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 53 (từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(28/12/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hải Dương

Thứ 3

(29/12/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Sở NN và PTNT Hà Nội

Làm việc tại TTKNQG

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(30/12/2020)

Sáng

Nghiệm thu Cấp cơ sở  Dự án SPQG tại VAAS

Nghiệm thu Cấp cơ sở  Dự án SPQG tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Nghiệm thu Cấp cơ sở  Dự án SPQG tại VAAS

Nghiệm thu Cấp cơ sở  Dự án SPQG tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(31/12/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ Ngoại giao

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ Ngoại giao

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(01/01/2021)

 

Nghỉ Tết Dương lịch 2021

Nghỉ Tết Dương lịch 2021

Nghỉ Tết Dương lịch 2021

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …