Thứ Hai, 8 Tháng Ba 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 51 (từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(14/12/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(15/12/2020)

Sáng

Họp với phòng NCUD

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Công tác Nam Định

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(16/12/2020)

Sáng

Làm việc với Tổng hội Nông nghiệp tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(17/12/2020)

Sáng

Đánh giá thi đua Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(18/12/2020)

Sáng

Hội đồng Đại học Quốc gia

 Hà Nội

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Hội đồng Đại học Quốc gia

 Hà Nội

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 7

(19/12/2020)

Sáng

Hội đồng nghiệm thu

Đề tài Nếp Khẩu Hốc

Hội đồng nghiệm thu

Đề tài Nếp Khẩu Hốc

 

Chiều

 

 

 

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …