Thứ Sáu, 28 Tháng Một 2022
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 47 (từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(22/11/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(23/11/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Làm việc với Tư vấn thầu

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại

Bộ Nông nghiệp & PTNT

Làm việc với Tư vấn thầu

Thứ 4

(24/11/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(25/11/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Công tác tại Thanh Oai, HN

Công tác Sơn La

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác tại Thanh Oai, HN

Công tác Sơn La

Thứ 6

(26/11/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Sơn La

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Sơn La

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 23 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …