Thứ Hai, 8 Tháng Ba 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 27 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 27 (từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(29/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Mở thầu và họp tổ tư vấn đấu thầu tại Trung tâm

Thứ 3

(30/6/2020)

Sáng

Họp Chi bộ tại Trung tâm

Họp Chi bộ tại Trung tâm

Họp Chi bộ tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(01/7/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Vĩnh Phúc

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(02/7/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(03/7/2020)

Sáng

Công tác Hòa Bình (VPTT)

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Công tác Hòa Bình (VPTT)

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 2 (từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …