Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022

Kiểm tra và đánh giá mô hình thí nghiệm một số giống cây trồng thảo dược theo chuỗi giá trị có hiệu quả cao tại tỉnh Hưng Yên

      Chiều ngày 9/11/2021 tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên, Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra và đánh giá một số thí nghiệm thuộc đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống cây trồng thảo dược (lúa cẩm, đậu tương và lạc đen) theo chuỗi giá trị có hiệu quả cao tại tỉnh Hưng Yên” do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông là đơn vị thực hiện, về phía Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên có ông Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Sở, đại diện phòng Quản lý Khoa học; về phía Trung tâm có ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó GĐ Trung tâm/Chủ nhiệm đề tài cùng đại diện một số đơn vị của Trung tâm, về phía địa phương có ông Đỗ Thành Công – chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và đại diện hội Nông dân xã.

Đoàn đã thăm và đánh giá kết quả một số thí nghiệm vụ Đông, các thí nghiệm cho kết quả tốt, cây sinh trưởng tốt không sâu bệnh. Các thí nghiệm Đoàn đã đánh giá, kiểm tra gồm: 

– Nghiên cứu tuyển chọn giống lạc chất lượng cao (lạc đen) cho chân đất màu tỉnh Hưng Yên – Quy mô 0,1ha/điểm, được thực hiện tại 02 xã, xã Chí Tân – huyện Khoái Châu và xã Ngọc Than – huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thí nghiệm được thực hiện trên 5 giống lạc mới và giống lạc đối chứng lạc L14.

– Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương đen chất lượng cao cho chân đất màu hoặc đất vụ đông trên đất 2 vụ lúa với quy mô 0,06ha/điểm, được thực hiện tại 2 xã là xã Chí Tân – huyện Khoái Châu và xã Ngọc Thanh – huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thí nghiệm được thực hiện trên 3 giống đậu tương mới và giống đậu tương đối chứng ĐT84.

– Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các giống đậu tương, quy mô 0,15ha/điểm, được thực hiện tại các xã Chí Tân và xã Ngọc Thanh. Tuyển chọn giống đậu tương đen tốt và phù hợp với tỉnh ở thí nghiệm 9 để tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương đen tuyển chọn phù hợp với tỉnh.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Hội nghị thử nếm và đánh giá các giống ngô thực phẩm Hàn Quốc

Trong khu ruộng thí nghiệm của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông …