Thứ Tư, 25 Tháng Năm 2022
Trang chủ / Tin tức / Hoạt động của Trung tâm / Sản phẩm quốc gia Lúa gạo: Sản xuất hạt giống phẩm cấp cao quy mô công nghiệp đối với các giống lúa chủ lực có giá trị hàng hoá cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ

Sản phẩm quốc gia Lúa gạo: Sản xuất hạt giống phẩm cấp cao quy mô công nghiệp đối với các giống lúa chủ lực có giá trị hàng hoá cao phục vụ nội tiêu và xuất khẩu cho các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung Bộ

Check Also

Thu hoạch và thử nếm một số giống ngô nếp Hàn Quốc và Việt Nam

Sáng ngày 2/3/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã tổ chức …