Thứ Tư, 25 Tháng Năm 2022
Trang chủ / Tin tức / Hoạt động của Trung tâm / Hội đồng KHCN tỉnh Bắc Kạn họp xét, tư vấn giao thực hiện dự án năm 2022-2023 cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

Hội đồng KHCN tỉnh Bắc Kạn họp xét, tư vấn giao thực hiện dự án năm 2022-2023 cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông

Sáng 10 tháng 10 năm 2021 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã tham dự và bảo vệ trước Hội đồng tư vấn KHCN của tỉnh về Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn”. Hội đồng do Đ/c Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là Chủ tịch hội đồng.

Dự án do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông được giao chủ trì thực hiện, TS. Hoàng Tuyển Phương làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 24 tháng (2022-2023) với mục tiêu chung là: Hoàn thiện được quy trình canh tác và quy trình chế biến ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho đại gia súc phù hợp với điều kiện tại tỉnh Bắc Kạn; Phát triển sản xuất một số giống ngô sinh khối có năng suất sinh khối cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn, góp phần đảm bảo nguồn thức ăn xanh phục vụ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Chủ nhiệm dự án trình bày thuyết minh chi tiết và ý kiến nhận xét của 02 phản biện, các thành viên Hội đồng đã thảo luận và đánh giá: Tỉnh Bắc Kạn có tiềm năng, lợi thế phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhưng chủ yếu là chăn thả tự nhiên, hiệu quả kinh tế không cao, thiếu thức ăn xanh về mùa đông. Vì vậy, việc đề xuất triển khai dự án là cần thiết trong giai đoạn này và đơn vị đăng ký thực hiện dự án là đơn vị có năng lực và đủ điều kiện chuyên môn để thực hiện dự án.

Hội đồng Khoa học và công nghệ đã bổ phiếu nhất trí cho cho thực hiện dự án. Tuy nhiên, cần chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó giám đốc Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông phát biểu: “Tỉnh Bắc Kạn có tiềm năng, lợi thế phát triển chăn nuôi đại gia súc. Vì vậy, việc triển khai dự án sẽ nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập cho người nông dân đặc biệt là theo đúng định hướng phát triển cây ngô phục vụ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chủ trì xin cám ơn hội đồng và sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để hoàn thiện thuyết minh phê duyệt sớm để gửi Sở Khoa học và Công nghệ”.

Kết quả, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm đạt 79,2 điểm và nhất trí giao dự án cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thực hiện dự án trên cơ sở bổ sung các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Nguồn: Phòng Tư vấn CGCN và KN, CETDAE 

Check Also

Thu hoạch và thử nếm một số giống ngô nếp Hàn Quốc và Việt Nam

Sáng ngày 2/3/2022, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã tổ chức …

go88