Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày 23 tháng 05 năm 2023, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông cùng với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới và lãnh đạo xã Bình Văn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ trồng và chế biến ngô sinh khối phục vụ cho phát triển chăn nuôi đại gia súc tỉnh Bắc Kạn” tại thôn Tài Chang, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới.

Đoàn kiểm tra mô hình sản xuất ngô sinh khối NK6275

 Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Bình Văn

Vụ Xuân 2023, Dự án đã triển khai mô hình Sản xuất giống ngô sinh khối NK6275 tại xã Bình Văn, huyện Chợ Mới với quy mô 7,5 ha với 16 hộ tham gia. Kiểm tra thực tế tại đồng ruộng thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, thảo luận, đưa ra các ý kiến: mô hình ngô sinh khối phát triển tốt, ít sâu bệnh, đảm bảo năng suất sinh khối cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Dự kiến năng suất mô hình ngô sinh khối đạt trên 50 tấn/ha. Đơn vị chủ trì đã phối hợp với địa phương triển khai đầy đủ các nội dung của dự án theo đúng tiến độ.

Qua kiểm tra, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Đình Điệp đề nghị, đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tiếp tục hướng dẫn các hộ tham gia mô hình chế biến và bảo quản ngô sinh khối đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng làm thức ăn cho đại gia súc; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc theo thuyết minh được phê duyệt. Trong thời gian tới, cán bộ nông nghiệp xã cần sát sao, tiếp cận và nắm được quy trình trồng và chế biến  ngô sinh khối do đơn vị chủ trì chuyển giao để có thể hướng dẫn cho người dân. UBND huyện Chợ Mới và chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền và có những chính sách khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất cây ngô sinh khối góp phần đảm bảo nguồn thức ăn xanh cho đại gia súc.

Nhóm biên tập Cetdae

 

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …