Chủ Nhật, 19 Tháng Chín 2021
Trang chủ / Tin tức / Hoạt động của Trung tâm / Sở KHCN đi kiểm tra và đánh giá nhiệm vụ khoa học công nghệ tại tỉnh Hưng Yên vụ Xuân 2021

Sở KHCN đi kiểm tra và đánh giá nhiệm vụ khoa học công nghệ tại tỉnh Hưng Yên vụ Xuân 2021

Vụ Xuân 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cùng Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đi kiểm tra và đánh giá các thí nghiệm khảo nghiệm tuyển chọn giống lúa, lạc và đậu tương mới cho tỉnh Hưng Yên. Các giống lúa, lạc và đậu tương mới được gieo trồng tại tỉnh sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, cho năng suất cao và chất lượng tốt. 

Một số hình ảnh buổi đi thăm đánh giá các thí nghiệm tuyển chọn giống mới của đề tài vụ Xuân 2021

 

Lãnh đạo và cán bộ Sở KHCN kiểm tra, đánh giá thí nghiệm tuyển chọn giống lạc mới vụ Xuân 2021

Chủ nhiệm đề tài theo dõi, đánh giá Thí nghiệm nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu tương vụ Xuân 2021 

Lãnh đạo Sở KHCN và Trung tâm thăm và đánh giá thí nghiệm tuyển chọn giống lúa vụ Xuân 2021 

Giống đậu tương đen được gieo trồng tại tỉnh Hưng Yên vụ Xuân 2021

Nhóm biên tập CETDAE

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …