Thứ Sáu, 28 Tháng Một 2022
Trang chủ / Tiến bộ Kỹ thuật mới / Giống cây trồng / Mô hình trình diễn và giới thiệu một số giống lúa mới vụ Xuân 2020 tại Thanh Trì, Hà Nội

Mô hình trình diễn và giới thiệu một số giống lúa mới vụ Xuân 2020 tại Thanh Trì, Hà Nội

Vụ Xuân 2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tiếp tục gieo cấy trình diễn một số giống lúa thuần, lúa lai mới của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số Công ty bằng công nghệ mạ khay và máy cấy.

Ngày gieo mạ khay là 17/2/2020 và ngày cấy máy 06/3/2020, hiện nay các giống lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Một số hình ảnh ruộng trình diễn lúa chụp ngày 11/5/2020

Nhóm biên tập web CETDAE

Check Also

Nhân rộng mô hình thí điểm “Chuyển đổi canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu”

Ngày 4/11/2021, Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội …