Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Kết quả ứng dụng Khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất một số giống cây trồng có giá trị kinh tế cao theo chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Ngày 7/12/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nghiệm thu Dự án “Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất một số giống cây trồng có giá trị kinh tế cao (lúa thảo dược, lạc đen, ngô tím) theo chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh” do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì thực hiện. Dự án đã được Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu thông qua với kết quả đánh giá đạt yêu cầu.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Mục tiêu của Dự án là ứng dụng KH&CN để phát triển một số giống cây trồng lúa thảo dược, lạc đen, ngô nếp tím có hiệu quả kinh tế cao, theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các huyện Thạch Hà và Can Lộc để tổ chức thực hiện, do đó Dự án đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Kết quả mô hình sản xuất lúa thảo dược Vĩnh Hòa 1 đạt năng suất 47,2 – 50,7 tạ/ha, lạc đen CNC1 đạt 30,2 – 30,9 tạ/ha, ngô nếp tím VNUA 141, Fancy 111 đạt 9,5-10,4 tấn bắp tươi/ha. Hiệu quả kinh tế của các mô hình cao hơn so với đối chứng 15-30%.

Dự án góp phần hình thành và phát triển các vùng sản xuất các cây trồng chất lượng cao theo hướng hàng hóa, tập trung, áp dụng đồng bộ các TBKT gắn kết với tiêu thụ sản phẩm tại các vùng trồng. Do đó, giúp nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Tuyên Quang: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lạc CNC1

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống …