Thứ Hai, 3 Tháng Mười 2022

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022, VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Cơ quan Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm.

https://vaas.vn/vi/tuyen-dung/hoi-dong-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022-vien-khoa-hoc-nong-nghiep-viet-nam-thong-bao

Thong bao tuyen dung vien chuc nam 2022

 

Check Also

Hà Tĩnh – lúa thảo dược, lạc đen, ngô tím theo chuỗi giá trị trước thềm hội nhập

Xu hướng hiện nay của người tiêu dùng là tìm đến các loại thực phẩm …