Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Nghiệm thu đề tài cây trồng thảo dược tại Tuyên Quang

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tổ chức nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển sản xuất một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen và lạc đen) tại Tuyên Quang.

Đề tài được thực hiện trong 24 tháng, bắt đầu từ tháng 01 năm 2022 do Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông chủ trì với mục tiêu: tuyển chọn và phát triển được một số giống cây trồng thảo dược (lúa tím, lúa đen, lạc đen) có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh Tuyên Quang đề xuất bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh;

Tham gia hội đồng nghiệm thu, có ông Ông Bùi Minh Hải phó Giám đốc Sở KHCN chủ tịch Hội đồng cùng 8 ủy viên và các đại biểu đại diện cho các cơ quan ban ngành chuyên môn và truyền thông của tỉnh; về phía Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông có ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm và đơn vị thực hiện tham dự.

Kết quả buổi làm việc: Đề tài đã chọn được 2 giống lúa là Thảo cẩm 5 và ĐH9 và 1 giống lạc đen CNC1 cho năng suất cao, có giá trị dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế cao, phù hợp điều kiện canh tác của tỉnh Tuyên Quang; Hội đồng nghiệm thu đã họp và thống nhất đánh giá, xếp loại Khá.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Ngày 30/1/2024, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học nông …