Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ / Tin tức (trang 9)

Tin tức

Mô hình chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa vụ hè thu tại Quảng Nam

Mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp” do CETDAE chủ trì và phối hộp với Trung tâm KN-KN Quảng Nam thưc hiện. …

Xem thêm »