Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Khuyến nông và sản xuất

Mô hình chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa vụ hè thu tại Quảng Nam

Mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp” do CETDAE chủ trì và phối hộp với Trung tâm KN-KN Quảng Nam thưc hiện. …

Xem thêm »