Thứ Bảy, 20 Tháng Tư 2024

Tín hiệu vui từ Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mộc Châu, UBND xã Phiêng Luông triển khai mô hình: Sản xuất rau cải ăn lá (cải mèo) với quy mô 5 ha tại xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thuộc Dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình sản xuất rau chất lượng cao ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cung cầu tại một số tỉnh phía Bắc”,” thực hiện trong vụ Đông năm 2022.

 Với mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng mô hình chuỗi liên kết trong sản xuất rau thương phẩm chất lượng cao, đạt phẩm cấp cao, đồng đều phù hợp điều kiện đầu tư của nông dân tại một số tỉnh phía Bắc, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác, trong khuôn khổ dự án, ngày 16/12/2022, Trung tâm đã tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn, ứng dụng cổng công nghệ thông tin kết nối cung cầu. Thông qua việc đăng nhập cổng thông tin điện tử kết nối cung cầu các hộ tham gia mô hình đã biết đăng tải, giới thiệu các sản phẩm hiện có, kết nối với doanh nghiệp thu mua, bao tiêu sản phẩm

Theo ông Vì Văn Đại – Phó chủ tịch UBND xã Phiêng Luông: Cải mèo là giống có sức sống mãnh liệt, sinh trưởng khoẻ, chống chịu sâu bệnh rất tốt được bà con nơi đây lựa chọn trồng.. Trước đây quy mô sản xuất nhỏ, không tập trung, kỹ thuật áp dụng không đồng bộ, chất lượng giống cây trồng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất trên diện rộng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa. Dự án triển khai đã hộ trợ bà con về kỹ thuật sản xuất đặc biệt là quy hoạch thành vùng. Toàn bộ lượng rau trong mô hình được Công ty TNHH MTV MCI SAGA Mộc Châu thu mua tại vườn với giá 15.000 đồng/kg. Năng suất dự kiến đạt từ 35-40 tấn/ha. Cho thu nhập từ 525-600 triệu đồng/ha/vụ.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Hà Nội: Kiểm tra đánh giá mô hình sản xuất giống ngô lai VS201

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà …