Thứ Bảy, 20 Tháng Tư 2024

Thư viện Ảnh

Mô hình trình diễn và giới thiệu một số giống lúa mới vụ Xuân 2020 tại Thanh Trì, Hà Nội

Vụ Xuân 2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tiếp tục gieo cấy trình diễn một số giống lúa thuần, lúa lai mới của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và một số Công ty bằng công nghệ mạ khay và máy cấy. Ngày gieo mạ …

Xem thêm »

Mô hình chuyển đổi trồng ngô trên đất lúa vụ hè thu tại Quảng Nam

Mô hình thuộc dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng ngô nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp” do CETDAE chủ trì và phối hộp với Trung tâm KN-KN Quảng Nam thưc hiện. …

Xem thêm »