Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Thông báo

Kết luận thứ trưởng Hoàng Trung tại Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 các tỉnh phía Bắc

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chuyển các đơn vị văn bản 6955/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Hoàng Trung tại Hội nghị Tổng kết sản xuất vụ đông 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2023 các tỉnh phía Bắc. Chi tiết xem file đính kèm …

Xem thêm »

Thông báo: Tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên làm việc tại Cuba năm 2023

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2023 cho Dự án: “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019-2023”. Vui …

Xem thêm »