Thứ Hai, 2 Tháng Tám 2021
Trang chủ / Tin tức / Hoạt động của Trung tâm / Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019 của Viện Bảo vệ thực vật tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Bảo vệ thưc vật và một số đơn vị trực thuộc VAAS (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Di truyền Nông nghiệp, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông).

Chi tiết:

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …