Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông là đơn vị đầu mối độc quyền sản xuất, kinh doanh, chuyển giao giống lúa japonica VAAS16

Nguồn gốc xuất xứ: Giống lúa VAAS16 được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và chọn tạo, được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 870/QĐ-BNN-TT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên, trong quá trình chọn lọc và thử nghiệm sản xuất giống VAAS16 còn có các tên gọi khác là: ĐS3, J03, QJ4, và PC26. Nhưng theo Quyết định công nhận giống và quy định của phát luật, kể từ ngày 12/3/2018 trở đi để sản xuất, kinh doanh và chuyển giao giống hợp pháp trong sản xuất giống chỉ có tên là VAAS16.

Đặc điểm nông sinh học chính của giống:

– Giống lúa VAAS16 là giống lúa japonica cảm ôn, ngắn ngày, gieo trồng được cả 2 vụ. Ở các tỉnh phía Bắc, giống VAAS16 có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130-140 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày.

– Chiều cao cây 90-100 cm, bộ lá màu xanh đậm, lá đòng đứng, lòng mo, đẻ nhánh gọn.

– Hạt bầu tròn, vỏ trấu màu vàng, khối lượng 1000 hạt 23-24 gram.

– Cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét rất tốt, chống chịu sâu bệnh khá (nhiễm nhẹ khô vằn, hoa cúc trong vụ mùa), chịu thâm canh.

– Năng suất trung bình 65-70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80-90 tạ/ha. Gạo tỷ lệ nguyên cao, trắng đẹp; cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon.

– VAAS16 thích hợp chân đất vàn, vàn cao hoặc vàn thấp có độ phì từ khá trở lên. Khả năng thích ứng rộng, thích hợp cho phát triển ở vùng núi các tỉnh phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên.

Ngày 13/11/2016, giống VAAS16 được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng số 50.VN.2016 với chủ sở hữu độc quyển là Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (xem Quyết định cuối bài…).

Ngày 28/7/2020, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã  có Quyết định số 609/QĐ-KHNN về việc giao cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông là đơn vị đầu mối độc quyền sản xuất, kinh doanh, chuyển giao giống lúa VAAS16 để phục vụ phát triển sản xuất trên phạm vi toàn quốc kể từ ngày 28/7/2020.

Được giao là đơn vị sở hữu đầu mối độc quyển, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông rất mong muốn được hợp tác với các quý cơ quan, đơn vị, công ty để sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền bảo hộ độc quyền giống lúa japonica VAAS16 phục vụ phát triển sản xuất.

Scan

Nhóm biên tập CETDAE

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …