Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Quyết định công nhận giống lúa VAAS16

Giống lúa VAAS16 được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nghiên cứu và chọn tạo, được công nhận giống chính thức theo Quyết định số 870/QĐ-BNN-TT ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Giống lúa VAAS16 là giống lúa japonica cảm ôn, ngắn ngày, gieo trồng được cả 2 vụ. Ở các tỉnh phía Bắc, giống VAAS16 có thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130-140 ngày, vụ Mùa 105-110 ngày. Chiều cao cây 90-100 cm, bộ lá màu xanh đậm, lá đòng đứng, lòng mo, đẻ nhánh gọn. Cứng cây, chống đổ tốt, chịu rét rất tốt, chống chịu sâu bệnh khá, chịu thâm canh. Năng suất trung bình 65-70 tạ/ha, thâm canh tốt đạt 80-90 tạ/ha. Gạo tỷ lệ nguyên cao, trắng đẹp; cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon mang đặc trưng giống japonica.

Scan QĐ Cong nhan Vaas16

Check Also

Mô hình trình diễn và giới thiệu một số giống lúa mới vụ Xuân 2020 tại Thanh Trì, Hà Nội

Vụ Xuân 2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông tiếp tục gieo …