Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp tỉnh “Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số vùng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa”

Ngày 9.11.2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với tiêu thụ sản phẩm tại một số vùng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa” do PGS. TS Nguyễn Huy Hoàng – chuyên gia cao cấp của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông làm chủ nhiệm.

Thành phần Hội đồng: 8/9 thành viên tham dự họp đầy đủ, chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Ngọc Túy – Giám đốc Sở KHCN, thư ký Khoa học là bà Cao Thị Ngọc Hà – Trưởng phòng KH, sở KHCN tỉnh Thanh Hóa.

Về phía cơ quan chủ trì, tham dự Hội đồng có ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm, ông Hoàng Tuyển Phương – Trưởng phòng Tư vấn CGCN&KN và bà Đỗ Thị Thu Hường – Chuyên viên QLKH-HTQT.

Đề tài đã nghiên cứu chuyển đổi một số cơ cấu cây trồng chính tại các huyện có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa (Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Tĩnh Gia, Thạch Thành).Kết quả nghiên cứu như sau:

1. Vùng cơ lợi thế cạnh tranh trên chân đất lúa có tưới được xác định là Huyện Yên Định, chân đất màu ven sông là huyện Thọ Xuân và Thiệu Hóa, chân đất màu ven biển là huyện Hậu Lộc và Tĩnh Gia, trên chân đất đồi là huyện Thạch Thành với các công thức luân canh chính đang áp dụng.

2. Đã tuyển chọn được 5 giống cây trồng mới gồm: 2 giống lúa chất lượng VAAS16, BT09; 1 giống lúa thảo dược VH1; 1 giống lạc chất lượng cao CNC1 và 1 giống ngô sinh khối CP989.

3. Đã xác định một số công thức luân canh cây trồng mới cho HQKT cao, phục vụ xây dựng mô hình mở rộng, phát triển sản xuất tại 1 số vùng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Thanh Hóa: Trên chân đất lúa có tưới huyện Yên Định; Trên chân đất màu ven sông huyện Thọ Xuân; Trên chân đất màu ven biển huyện Tĩnh Gia.

4. Đã xây dựng được các mô hình trình diễn trên các chân đất khác nhau của tỉnh Thanh Hóa:

– Chân đất lúa có tưới huyện Yên Định

– Chân đất màu ven sông huyện Thọ Xuân

– Chân đất màu ven biển

– Chân đất đồi huyện Thạch Thành

– Tại Thọ Xuân mô hình vườn chuyên canh các loại cây có giá trị kinh tế cao

5. Đã xây dựng thành công 2 mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại xã Yên Phong, huyện Yên Định và xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc; tỉnh Thanh Hóa.

6. Đã tổ chức thành công 5 lớp đào tạo tập huấn kỹ thuật cho các hộ nông, 3 hội nghị đầu bờ đánh giá tham quan giới thiệu kết quả của đề tài và 1 hội thảo khoa học. Công bố 4 bài báo khoa học về kết qủa thực hiện đề tài. Tham gia đào tạo 2 thạc sĩ khoa học cây trồng và 1 NCS.

Sau khi nghe chủ nhiệm báo cáo kết quả, Hội đồng trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả 6/8 phiếu của thành viên Hội đồng cho điểm xuất sắc, 2 phiếu xếp loại đạt. Kết quả đề tài xếp loại xuất sắc.

Hội đồng ghi nhận các kết quả đạt được của đề tài và yêu cầu chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện theo góp ý để lưu chiểu báo cáo và áp dụng một số kết quả của đề tài có tính thực tiễn cao.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Hội nghị thử nếm và đánh giá các giống ngô thực phẩm Hàn Quốc

Trong khu ruộng thí nghiệm của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông …