Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 23 (từ ngày 1/6/2020 đến ngày 5/6/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 23 (từ ngày 1/6/2020 đến ngày 5/6/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(01/6/2020)

Sáng

Họp Chi ủy, Giao ban

Trung tâm

Họp Chi ủy, Giao ban

Trung tâm

Họp Chi ủy, Giao ban

Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(02/6/2020)

Sáng

Kiểm tra SPQG tại Lào Cai

Kiểm tra SPQG tại Lào Cai

Làm việc với IFARM tại Trung tâm

Chiều

Kiểm tra SPQG tại Lào Cai

Kiểm tra SPQG tại Lào Cai

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(03/6/2020)

Sáng

Hội nghị NTM tại Lai Châu

Hội nghị NTM tại Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Hội nghị NTM tại Lai Châu

Hội nghị NTM tại Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(04/6/2020)

Sáng

Kiểm tra DAKN tại Điện Biên

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

(Dự án OCOP)

Chiều

Kiểm tra DAKN tại Điện Biên

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

 (Dự án OCOP)

Thứ 6

(05/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

(Dự án OCOP)

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hà Tĩnh

(Dự án OCOP)

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …