Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 5 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 5 (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 05/02/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(01/02/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(02/02/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(03/02/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(04/02/2021)

Sáng

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Công tác Hưng Yên

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Công tác Hưng Yên

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(05/02/2021)

Sáng

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …