Thứ Hai, 2 Tháng Tám 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 39 (từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 39 (từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Thứ 2

(23/9/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(24/9/2019)

Sáng

Làm việc với VAAS về SPQG

Làm việc với VAAS về SPQG

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hải Dương

Thứ 4

(25/9/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hải Dương

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hải Dương

Thứ 5

(26/9/2019)

Sáng

Họp tại Bộ NN & PTNT

Công tác Hải Dương

Chiều

Họp tại Bộ NN & PTNT

Công tác Hải Dương

Thứ 6

(27/9/2019)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 23 (từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …