Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 4 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 4 (từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(25/01/2021)

Sáng

Công tác Hà Tĩnh

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Công tác Hà Tĩnh

Làm việc tại Trung tâm

Tiếp Đoàn Bộ và VAAS tại Trung tâm

Thứ 3

(26/01/2021)

Sáng

Họp BGĐ và Lãnh đạo đơn vị

Họp BGĐ và Lãnh đạo đơn vị

Họp BGĐ và Lãnh đạo đơn vị

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(27/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(28/01/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Hội nghị CNVC và Tổng kết Trung tâm

Hội nghị CNVC và Tổng kết Trung tâm

Hội nghị CNVC và Tổng kết Trung tâm

Thứ 6

(29/01/2021)

Sáng

Hội đồng NCS tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 7

(30/01/2021)

Sáng

 

 

Hội đồng NVTX 2021

 tại VAAS

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …