Chủ Nhật, 19 Tháng Chín 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 25 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 25 (từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(21/06/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(22/06/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Tiếp Đại sứ Cuba tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(23/06/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(24/06/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hưng Yên

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Hưng Yên

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(25/06/2021)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 22 (từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …