Thứ Tư, 25 Tháng Năm 2022
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 8/6/2020 đến ngày 13/6/2020)

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 8/6/2020 đến ngày 13/6/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(08/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(09/6/2020)

Sáng

Hội đồng NCS tại VAAS

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Dự hội đồng NCS tại VAAS

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(10/6/2020)

Sáng

Quyết toán DAG tại

Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Quyết toán DAG tại

Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 5

(11/6/2020)

Sáng

Công tác Cần Thơ

Công tác Hà Giang

Họp Văn phòng Trung tâm

Chiều

Công tác Cần Thơ

Công tác Hà Giang

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(12/6/2020)

Sáng

Công tác Cần Thơ

Công tác Hà Giang

Làm việc tại Viện NC Ngô

Chiều

Công tác Cần Thơ

Công tác Hà Giang

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 7

(13/6/2020)

Sáng

Công tác Cần Thơ

 

 

Chiều

Công tác Cần Thơ

 

 

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 24 (từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …