Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 25 (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 20/6/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(15/6/2020)

Sáng

Công tác Miền Nam

Hội nghị MH trình diễn các giống lúa triển vọng tại VAAS

Hội nghị MH trình diễn các giống lúa triển vọng tại VAAS

Chiều

Công tác Miền Nam

Làm việc tại Trung tâm

Họp tại VAAS

Thứ 3

(16/6/2020)

Sáng

Công tác Miền Nam

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Công tác Miền Nam

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(17/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Vĩnh Phúc 

(Làm việc với UBND tỉnh)

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Vĩnh Phúc 

(Làm việc với UBND tỉnh)

Thứ 5

(18/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 6

(19/6/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Công tác Lai Châu

Dự mở thầu tại Trung tâm

Thứ 7

(20/6/2020)

Sáng

Tiếp Bộ trưởng Bộ NN và PTNT (dự kiến)

Tiếp Bộ trưởng Bộ NN và PTNT (dự kiến)

Hội đồng nghiệm thu DAKN tại TTKN Quốc gia

Chiều

 

 

 

Check Also

THÔNG BÁO: Công nhận kết quả tuyển dụng

Chi tiết xem file đính kèm tại đây