Thứ Hai, 2 Tháng Mười 2023

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 21 (từ ngày 18/5/2020 đến 22/5/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng Trung tâm

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(18/5/2020)

Sáng

Họp về định hướng Nghiên cứu KHCN tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Họp công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Bộ NN và PTNT

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(19/5/2020)

Sáng

Họp SPQG tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Họp SPQG tại VAAS

Làm việc tại Trung tâm

Họp công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Trung tâm

Thứ 4

(20/5/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Tiếp và làm việc với Cục Trồng trọt tại Trung tâm

Dự Quyết toán DAKN tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Dự Quyết toán DAKN tại Trung tâm

Thứ 5

(21/5/2020)

Sáng

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Tổng duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Trung tâm

Thứ 6

(22/5/2020)

Sáng

Đại hội Chi bộ

 Trung tâm

Đại hội Chi bộ

Trung tâm

Đại hội Chi bộ

Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Check Also

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông xin gửi thông báo của Ban …