Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021
Trang chủ / Thông báo / Lịch làm việc của lãnh đạo Trung tâm (Tuần 18 từ ngày 27/4/2020 – 01/5/2020)

Lịch làm việc của lãnh đạo Trung tâm (Tuần 18 từ ngày 27/4/2020 – 01/5/2020)

Ngày

 Giám đốc

Phạm Văn Dân

Phó Giám đốc

Nguyễn Xuân Dũng

Phó Giám đốc

Đỗ Văn Ngọc

Thứ 2

(27/4/2020)

Sáng

Họp đề xuất nhiệm vụ KNTW 2021-2023 tại Trung tâm

Họp đề xuất nhiệm vụ KNTW 2021-2023 tại Trung tâm

Họp đề xuất nhiệm vụ KNTW 2021-2023 tại Trung tâm

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 3

(28/4/2020)

Sáng

Họp Chi ủy tại

Trung tâm

Họp Chi ủy tại

Trung tâm

Họp Chi ủy tại TT;

Họp dự án OCOP tại VAAS

Chiều

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Làm việc tại Trung tâm

Thứ 4

(29/4/2020)

Sáng

Hội đồng nghiệm thu DAKN TW

Hội đồng nghiệm thu DAKN TW

Hội đồng nghiệm thu DAKN TW

Chiều

Hội đồng nghiệm thu “Trạch tả Ninh Bình”

Hội đồng nghiệm thu “Trạch tả Ninh Bình”

Hội đồng nghiệm thu “Trạch tả Ninh Bình”

Thứ 5

(30/4/2020)

Sáng

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Chiều

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

Thứ 6

(01/5/2020)

Sáng

Nghỉ lễ 01/5

Nghỉ lễ 01/5

Nghỉ lễ 01/5

Chiều

Nghỉ lễ 01/5

Nghỉ lễ 01/5

Nghỉ lễ 01/5

 

 

 

Check Also

Lịch làm việc của Lãnh đạo Trung tâm tuần 21 (từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)

Ngày  Giám đốc Phạm Văn Dân Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dũng Phó Giám đốc, …