Chủ Nhật, 26 Tháng Năm 2024

LAI CHÂU: Chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang trồng dưa chuột Hè Thu + bí xanh Thu Đông

Năm 2022, Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông phối hợp với UBND huyện Tân Uyên triển khai mô hình chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang trồng dưa chuột Hè Thu + bí xanh thu đông có tổng diện tích 2 ha với 35 hộ tham gia trong khuôn khổ dự án: “Xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng trên đất canh tác kém hiệu quả cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn tại một số tỉnh miền núi phía Bắctại bản Tân Bắc, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Giống sử dụng trong mô hình là giống dưa chuột lai PC4 và giống bí xanh số 1.

Hộ dân tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 65% giống, vật tư phân bón. Các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn trồng dưa chuột lai PC4 vụ Hè Thu và bí xanh số 1 vụ Thu Đông theo quy trình kỹ thuật từ khâu xử lý đất, gieo trồng, thực hiện quy trình bón phân, chăm sóc, quản lý dịch hại theo đúng từng giai đoạn sinh trưởng của cây bí xanh, ghi chép nhật ký, sổ sách trong quá trình thực hiện.

Theo ông Hoàng Văn Phanh, Phó chủ tịch UBND xã Pắc Ta: Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang dưa chuột Hè Thu + bí xanh Thu Đông đều sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, chất lượng sản phẩm thu hoạch cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng đầu vào. Toàn bộ sản phẩm của cả 2 mô hình đều được Công ty TNHH MTV Trọng Nghĩa thu mua tại vườn với giá dưa chuột lai PC4 là 5.000 đồng/kg và giá bí xanh số 1 là 6.000 đồng/kg mang đi tiêu thụ ở các tỉnh lân cận và Hà Nội. Mô hình dưa chuột cho năng suất trung bình 45 tấn/ha, tổng thu nhập bình quân đạt 225 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí (giống, vật tư, CLĐ), cơ cấu cây trồng mới (dưa chuột hè thu) đã tăng thêm thu nhập với cơ cấu cũ (lúa mùa) 50 triệu đồng/ha. Mô hình bí xanh cho năng suất trung bình 30 tấn/ha, tổng thu đạt 180 triệu đồng/ha, so với cơ cấu cây trồng truyền thống tại địa phương (bỏ hóa), việc trồng bí xanh thu đông đã tăng thêm 1 vụ, sau khi trừ chi phí (giống, vật tư, CLĐ) đã tăng thêm 50 triệu đồng/ha. Hiệu quả kinh tế đem lại từ mô hình chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang trồng dưa chuột hè thu + bí xanh thu đông so với cơ cấu cũ (lúa mùa + bỏ hóa) là 100 triệu đồng/ha (330%).

Lãnh đạo Trung tâm kiểm tra, đánh giá tại các mô hình. 

           Qua mô hình cho thấy, việc chuyển đổi đất trồng lúa 1 vụ sang trồng dưa chuột  Hè Thu + bí xanh Thu Đông phù hợp với nhu cầu của xã Pắc Ta nói chung và xu hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh Lai Châu nói riêng, góp phần vừa chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất canh tác kém hiệu quả, vừa tăng thêm 1 vụ bí xanh thu đông. Bên cạnh đó, xây dựng mô hình liên kết giữa các nhà: Nhà nước – Doanh nghiệp – Nhà nông – Nhà khoa học là rất cần thiết và cần được phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Ngày 30/1/2024, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông, Viện Khoa học nông …