Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu 2024

Kiểm tra, đánh giá Dự án khuyến nông trung ương và Chương trình sản phẩm quốc gia lúa gạo tại Lào Cai

Ngày 2/6/2020, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông tổ chức kiểm tra, đánh giá mô hình lúa VAAS16, J02 thuộc Dự án khuyến nông TW: “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lúa Japonica và liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ tại các tỉnh miền núi phía Bắc” tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai” và mô hình Sản xuất Siêu nguyên chủng giống LH12 quy mô 1ha; mô hình Sản xuất nguyên chủng giống quy mô 30 ha thuộc Dự án:”Công nghệ chọn tạo sản xuất giống lúa phẩm cấp cao và kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến đạt năng suất, chất lượng caotại xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông; Sở NN & PTNT tỉnh Lào Cai; Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai; UBND, Phòng NN & PTNT huyện Văn Bàn; lãnh đạo xã Minh Lương, xã Phú Nhuận.

Mô hình sản xuất nguyên chủng giống lúa LH12 năng suất dự kiến đạt trên 5 tấn/ha. Mô hình đã được kiểm định, kiểm nghiệm theo đúng yêu cầu của Dự án. Sản phẩm của mô hình được Trung tâm chuyển giao CN&KN và Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai cam kết thu mua lại sản phẩm để phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong vụ tiếp theo.

Mô hình sản xuất lúa Japonica (VAAS16, J02) năng suất dự kiến đạt: giống VAAS16 đạt trên 7 tấn/ha, J02 đạt trên 6 tấn/ha. Toàn bộ sản phẩm của mô hình được Công ty Bảo Minh cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm với giá thu mua 6.300 đ/1 kg  lúa tươi.

Đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo địa phương đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thực hiện mô hình do Trung tâm chủ trì. Đặc biệt với mô hình sản xuất giống lúa Vaas16 (giống bản quyền của Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam) là giống lúa vụ đầu tiên gieo cấy tại địa phương,  đã thể hiện tính thích ứng tốt và ưu thế vượt trội: có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân 130-135 ngày), sạch sâu bệnh, tỉ lệ hạt chắc cao, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ ha, có những ruộng đạt trên 8 tấn/ha. Giống lúa Japonica VAAS16 có chất lượng tốt, tiềm năng năng suất cao phù hợp với đồng đất huyện Văn Bàn hứa hẹn trong các vụ tiếp theo giống lúa VAAS16 sẽ được mở rộng diện tích trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nguồn: Phòng Kiểm nghiệm và Dịch vụ tổng hợp

Check Also

Người khơi dòng chảy lạ cho lúa nước: Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn

Công nghệ giống siêu tốc nảy mầm sẵn, cấy lúa không cày bừa, bả ốc …