Thứ Năm, 18 Tháng Tám 2022

Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Lai Châu

Chiều ngày 22/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài “Phục tráng và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hai giống lúa Khẩu Lương Phửng tại huyện Phong Thổ và nếp Tan Pỏm tại huyện Than Uyên”. Đồng chí Dương Đình Đức – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

 
Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên, Phong Thổ và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, nhiệm vụ khoa học “Phục tráng và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hai giống lúa Khẩu Lương Phửng tại huyện Phong Thổ và nếp Tan Pỏm tại huyện Than Uyên”, có 02 tổ chức đăng ký thực hiện đó là Trung tâm Tài nguyên Thực vật và Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) cùng tham gia tuyển chọn nhiệm vụ khoa học. 

Mục tiêu nhiệm vụ của đề tài nhằm đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng lúa Khẩu Lương Phửng, nếp Tan Pỏm tại tỉnh Lai Châu; xác định thành phần dinh dưỡng trong gạo, phục tráng hai giống lúa Khẩu Lương Phửng và nếp Tan Pỏm; xây dựng, chuyển giao quy trình nhân giống và trồng lúa Khẩu Lương Phửng và nếp Tan Pỏm cho người dân; xây dựng nhãn hiệu gạo Khẩu Lương Phửng Phong Thổ và nếp Tan Pỏm Than Uyên.

Nội dung thực hiện của đề tài: Điều tra kiến thức bản địa về canh tác và sử dụng giống lúa Khẩu Lương Phửng, nếp Tan Pỏm tại tỉnh Lai Châu; phục tráng giống lúa, nghiên cứu quy trình kỹ thuật canh tác, chọn lọc hỗn hợp để lấy giống xác nhận cho mô hình sản xuất lúa Khẩu Lương Phửng, nếp Tan Pỏm; xác lập nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo “Khẩu Lương Phửng Phong Thổ” và gạo “nếp Tan Pỏm Than Uyên”; tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm dự kiến: Giống siêu nguyên chủng với số lượng 250kg giống Khẩu Lương Phửng và 250 kg giống nếp Tan Pỏm; xây dựng 04 quy trình chọn lọc, nhân giống, canh tác cho 2 giống lúa Khẩu Lương Phửng và nếp Tan Pỏm; báo cáo chuyên đề về kỹ thuật canh tác giống lúa; báo cáo khoa học về kết quả nghiên cứu chọn lọc và phát triển giống lúa đặc sản Khẩu Lương Phửng và nếp Tan Pỏm tại hai huyện Phong Thổ và huyện Than Uyên; Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể gạo Khẩu Lương Phửng và nếp Tan Pỏm tỉnh Lai Châu…

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh nội dung, Hội đồng đã tiến hành thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, dự kiến kết quả sản phẩm khoa học và công nghệ; khả năng ứng dụng; phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và chấm đề tài của cả 2 đơn vị. Kết quả đề tài của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông đạt 85 điểm và là đơn vị chủ trì, triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học đề tài “Phục tráng và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm hai giống lúa Khẩu Lương Phửng tại huyện Phong Thổ và nếp Tan Pỏm tại huyện Than Uyên”.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Đình Đức – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đây là đề tài nhiệm vụ khoa học có ý nghĩa thực tiễn. Nhóm chủ nhiệm đề tài đã tập trung nghiên cứu, thu thập, cung cấp số liệu và đề xuất được nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của tỉnh Lai Châu… Hội đồng đánh giá cao về hồ sơ tham gia tuyển chọn của Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông là đơn vị chủ trì và sản phẩm thực hiện bám sát theo đặt hàng của UBND tỉnh Lai Châu.

Vũ Thanh Huyền (Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lai Châu)

Check Also

Hội nghị thử nếm và đánh giá các giống ngô thực phẩm Hàn Quốc

Trong khu ruộng thí nghiệm của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông …