Thứ Bảy, 9 Tháng Mười Hai 2023

Hội nghị Khoa học: Nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2022

Ngày 08/02/2023, tại Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (Trung tâm) đã diễn ra Hội nghị “Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022”. Tham dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên Hội đồng khoa học công nghệ được thành lập theo Quyết định số 126 ngày 28/12/2022 của Trung tâm, Ban giám đốc, Lãnh đạo và các cán bộ tại các đơn vị chuyên môn của Trung tâm.

Hội nghị đã diễn ra 01 ngày, đã tập trung nghiệm thu đánh giá 08 nhiệm vụ khoa học của Trung tâm thực hiện trong năm 2022, trong đó đánh giá nghiệm thu 2 dự án khuyến nông Trung ương (một dự án kết thúc năm 2022) và 06 đề tài/dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh thực hiện tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Tuyên Quang, Lai Châu và Bắc Kạn.

Sau khi nghe Ban chủ nhiệm các đề tài/dự án báo cáo kết quả thực hiện năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận, đánh giá của các thành viên Hội đồng khoa học Trung tâm và các đại biểu đến dự. Đặc biệt, các thành viên Hội đồng khoa học Trung tâm đã đánh giá góp ý hoàn thiện về hồ sơ nghiệm thu, hoàn thiện các tài liệu minh chứng thực hiện, các sản phẩm cần đạt của các đề tài/dự án thực hiện năm 2022 và của 01 dự án khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả cho đồng bào bân tộc vùng khó khăn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc” kết thúc năm 2022.

Với từng đề tài/dự án, sau khi nghe các phản biện, thành viên Hội đồng nhận xét, thay mặt Hội đồng TS. Phạm Văn Dân – Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Trung tâm đã đánh giá cao kết quả thực hiện và các sản phẩm đạt được của các nhiệm vụ, yêu cầu các chủ nhiệm và đơn vị triển khai thực hiện chính nhiệm vụ nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa báo cáo, hồ sơ nghiêm thu của các đề tài/dự án theo các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng.

Qua đánh giá, nhìn chung các đề tài/dự án đã hoàn thành tốt các nội dung nghiên cứu triển khai trong năm 2022, kế hoạch triển khai 2023, hoàn thành các nội dung sản phẩm của nhiệm vụ được giao.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Tuyên Quang: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lạc CNC1

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống …