Thứ Ba, 28 Tháng Sáu 2022

Hội đồng KHCN tỉnh Thanh Hoá họp xét tuyển chọn giao đơn vị thực hiện đề tài năm 2022

Hội đồng KHCN tỉnh Thanh Hoá họp xét tuyển chọn giao đơn vị thực hiện đề tài: “Tuyển chọn giống và xây dựng quy trình thâm canh, chế biến, bảo quản ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” năm 2022 – 2024.

            Ngày 08 tháng 04 năm 2022 tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông đã tham gia dự và trình bày nội dung Thuyết minh đề tài xét duyệt tại Hội nghị tư vấn xét giao tuyển chọn thực hiện Đề tài: “Tuyển chọn giống và xây dựng quy trình thâm canh, chế biến, bảo quản ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Hội đồng do Đ/c Lê Xuân Minh – Phó giám đốc Sở KHCN làm chủ tịch Hội đồng, thành viên Hội đồng gồm 10/10 thành viên đại diện cho các ban ngành của của tỉnh tham dự họp đầy đủ.

Hội đồng họp xét để chọn giao đơn vị làm chủ trì thực hiện đề tài thực hiện trong 30 tháng (2022-2024) với mục tiêu đề tài là: Tuyển chọn được 2 – 3 giống ngô sinh khối có năng suất, chất lượng cao để đưa và cơ cấu giống của tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng được quy trình kỹ thuật thâm canh ngô sinh khối cho các giống đã được tuyển chọn phù hợp với điều kiện tỉnh Thanh Hóa; Xây dựng được quy trình chế biến, bảo quản ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc áp dụng cho quy mô nông hộ, trang trại phù hợp với điều kiện tại Thanh Hóa; Đánh giá được hiệu quả thực tế của mô hình thâm canh ngô sinh khối và mô  hình chế biến bảo quản ngô sinh khối làm thức ăn cho đại gia súc quy mô nông hộ, trang trại. 

Sau khi nghe Thư ký đăng ký thực hiện đề tài ThS Hoàng Trọng Vinh trình bày thuyết minh chi tiết và ý kiến nhận xét của 02 phản biện, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và nhận xét: Đề tài đã nêu rõ được quan điểm, định hướng của tỉnh về phát triển ngành chăn nuôi nhất là chăn nuôi tập chung xác định là ngành mũi nhọn trong sản xuất nông nghiệp. Thanh Hóa là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp nói chung và chăn nuôi đại gia súc nói riêng. Đặc biệt là tổng đàn đại gia súc đang tăng mạnh, do đó nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh và thức ăn xanh ủ chua là rất lớn. Vì vậy, việc triển khai đề tài sẽ nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống, thu nhập cho người nông dân đặc biệt là theo đúng định hướng phát triển cây ngô phục vụ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc Hội nghị tư vấn, ông Hà Thăng Long Phó trưởng Phòng Tư vấn, Chuyển giao CN & KN đại diện đơn vị được giao triển khai thực hiện đề tài phát biểu: “Thanh Hóa là tỉnh có điều kiện rất thuận lợi để phát triển cây ngô sinh khối và phát triển chăn nuôi đại gia súc. Vì vậy, việc triển khai đề tài là cơ sở quan trọng để bổ sung và hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu nhằm thúc đẩy phát triển cây ngô sinh khối trên địa bàn tỉnh. Đơn vị chủ trì sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để hoàn thiện thuyết minh sớm để gửi Sở Khoa học và công nghệ xem xét thực hiện các bước tiếp theo.”

Hội đồng Tư vấn xét duyệt đã bỏ phiếu bỏ chấm điểm đạt 83,8 điểm và nhất trí giao  cho Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thực hiện đề tài trên cơ sở chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng./.

Nhóm biên tập Cetdae

Check Also

Giao lưu thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

      Thực hiện Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2022 chào mừng 91 …