Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Lịch sử hình thành

Ngày Hội gặp mặt truyền thống của CBCNV

Trung tâm có lịch sử thành lập từ năm 1956

+ 1956-1987: Trại Thí nghiệm Nông nghiệp Văn Điển.

+ 1988-1994: Trung tâm Lúa (thời kỳ này vẫn sử dụng con dấu của Trại thí nghiệm nông nghiệp Văn Điển). Do sáp nhập Trại thí nghiệm nông nghiệp Văn Điển với Bộ môn nghiên cứu chọn tạo giống lúa của Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam.

+ 1994-2004: Trại Thí nghiệm nông nghiệp Văn Điển (Do tách Trại và Bộ môn ra như cũ).

+ 2004-2006: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (Do sáp nhập Trại Thí nghiệm nông nghiệp Văn Điển với Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp).

+ 2006-2008: Trung tâm Thực nghiệm CLT&CTP Cơ sở II trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Do sáp nhập Trung tâm Chuyển giao với Trung tâm Thực nghiệm).

+ 2008-7/2010: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

+ 7/2010 đến nay: Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay Trung tâm là một trong 18 đơn vị trực thuộc và là đầu mối chuyển giao công nghệ & khuyến nông của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Một số hình ảnh nổi bật của Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông (CETDAE):